Zmenšiť textZväčšiť text

Územný plán obce Senné

Zmeny a doplnky č. 2

Textová časť

Grafická časť

Zmeny a doplnky č.1/2020 Územného plánu obce Senné

Textová čast

Grafická časť

VZN č.3/2008 k ÚPN O Senné

Úplné znenie