Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 80)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
JO 16042024 Vyhotovenie žiadosti o NFP Odb.: Obec Senné
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
2 376 €
2024/NAF36 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Senné
Dod.: Nadácia EPH
2 000 €
2024/246 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie na účel Revitalizácia verejného priestranstva Odb.: Obec Senné
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13 000 €
8/2024 prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: AGRO PALÍN, s.r.o.
Dod.: Obec Senné
19.50 €
zmluva zo dňa 28.02.2024 účelový nájom pozemku Odb.: Slavomír Micák
Dod.: Obec Senné
50 €
894/2023 úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu Odb.: Obec Senné
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
163 836.35 €
zo dňa 17.01.2024 prenájom telocvične Odb.: Obec Senné
Dod.: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104
15 €
dodatok zo dňa 21.08.2023 navýšenie cien za poskytované služby Odb.: Obec Senné
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku
48 €
Darovacia zmluva zo dňa 13.12.2023 poskytnutie finančného daru Odb.: Obec Senné
Dod.: AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce
1 000 €
4 Zmena a doplnenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladnaia s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov Odb.: Obec Senné
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk