Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 31)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 2 k dohode č. 23/42/054/223 predkladať evidenciu dochádzky prvý pracovný deň Odb.: Obec Senné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/42/054/223 zníženie počtu ZUoZ na vykonávanie aktivácie Odb.: Obec Senné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Mandátna zmluva zo dňa 26.05.2023 Stavebný dozor počas realizácie stavby Odb.: Obec Senné
Dod.: Ing. Ružena Heželyová
4 438.87 €
Zmluva o grantovom účte zo dňa 19.5.2023 Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
1/2023 zmena sídla a bankového účtu dodávateľa Odb.: Obec Senné
Dod.: Lenka Hujdičová
0 €
RA-SNCA/20199711 Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby pre elektronickú pečať Odb.: Obec Senné
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Zmluva o združení finančných prostriedkov pre financovanie projektu kanalizácie s názvom "Združenie obcí Čierna voda - Uh - kanalizácia" Združenie finančných prostriedkov účastníkmi Odb.: Združenie obcí Čierna voda - Uh
Dod.: Obec Senné
40 620 €
23/42/054/330 poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“ –Opatrenie č.2 Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Senné
3 854.70 €
ZM_SEP-IMRK2-2022-005236 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Odb.: Obec Senné
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
201 002.58 €
23/42/054/223 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Senné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Senné
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0 €
Dodatok č. 2 rozšírenie o nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac Odb.: Obec Senné
Dod.: TIBOX s.r.o.
7 904.09 €
Zmluva o krátkodobom nájme majetku obce Krátkodobý nájom majetku obce Odb.: Radoslava Šandorová
Dod.: Obec Senné
100 €
ZLP-VT-2021-0533 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: Obec Senné
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
8001351222 pripojenie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu Odb.: Obec Senné
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
20/2022 práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Senné Odb.: Obec Senné
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
950 €
1 Poskytnutie poradenských a konzultačných služieb Odb.: Obec Senné
Dod.: Lenka Hujdičová
0 €
MC23112022-001 zhotoviť webstránku a poskytnúť služby v oblasti webhostingu Odb.: Obec Senné
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
1 580 €
Zmluva o účte úverový účet pre čerpanie a splácanie istiny Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
22/020/22 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
90 000 €
Generované portálom Uradne.sk