Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 65)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zmluva zo dňa 23.11.2023 Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
číslo 550 9001352 Poistenie nehnuteľného majetku Odb.: Obec Senné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
285.56 €
č. 550 9001352 Poistenie nehnuteľného majetku Odb.: Obec Senné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
294.55 €
zo dňa 25.10.2023 Krátkodobý prenájom kultúrneho domu za účelom usporiadania karu Odb.: František Duška
Dod.: Obec Senné
50 €
Zmluva zo dňa 13.10.2023 Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do krátkodobého nájmu majetok vo vlastníctve obce. Odb.: Michaela Matinová
Dod.: Obec Senné
50 €
23/42/010/72 záväzok organizátor realizovať činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Senné
0 €
0282023 distribúcia a predaj registrácií na podujatie0 Odb.: Obec Senné
Dod.: Bežecký klub BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce
0 €
23/42/054/1824 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Senné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
550 9000593 Poistenie majetku obce Odb.: Obec Senné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
524.01 €
04/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Senné
Dod.: H2A / architects s.r.o.
20 400 €
38/O-23 poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Senné
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
850 €
2/2023 vývoz 1100 l nádoby z cintorína Odb.: FÚRA s.r.o.
Dod.: Obec Senné
0 €
Rámcová zmluva zo dňa 21.08.2023 odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psíkov Odb.: Obec Senné
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku
40 €
DS/194/2023 poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa Odb.: Obec Senné
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 500 €
Zmluva o krátkodobom nájme majetku zo dňa 11.08.2023 Prenájom predmetu zmluvy Odb.: Slávka Miláková
Dod.: Obec Senné
100 €
Zmluva o krátkodobom nájme majetku obce zo dňa 11.08.2023 Prenájom predmetu zmluvy Odb.: Slávka Miláková
Dod.: Obec Senné
100 €
1/2023 zo dňa 11.08.2023 Výpožička predmetu zmluvy Odb.: Milan Ondo
Dod.: Obec Senné
0 €
Mandátna zmluva zo dňa 25.07.2023 Vykonanie obstarávania stavby Odb.: Obec Senné
Dod.: VO-TOR s.r.o.
600 €
Zmluva o grantovom účte zo dňa 20.07.2023 Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/010/23 poskytnutie úveru bankou Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
201 002.58 €
Generované portálom Uradne.sk