Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/42/054/330 poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“ –Opatrenie č.2 Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Senné
3 854.70 €
ZM_SEP-IMRK2-2022-005236 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Odb.: Obec Senné
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
201 002.58 €
23/42/054/223 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Senné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Senné
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0 €
Dodatok č. 2 rozšírenie o nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac Odb.: Obec Senné
Dod.: TIBOX s.r.o.
7 904.09 €
Zmluva o krátkodobom nájme majetku obce Krátkodobý nájom majetku obce Odb.: Radoslava Šandorová
Dod.: Obec Senné
100 €
ZLP-VT-2021-0533 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: Obec Senné
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
8001351222 pripojenie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu Odb.: Obec Senné
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
20/2022 práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Senné Odb.: Obec Senné
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
950 €
1 Poskytnutie poradenských a konzultačných služieb Odb.: Obec Senné
Dod.: Lenka Hujdičová
0 €
MC23112022-001 zhotoviť webstránku a poskytnúť služby v oblasti webhostingu Odb.: Obec Senné
Dod.: webex.digital samospráva, s. r. o.
1 580 €
Zmluva o účte úverový účet pre čerpanie a splácanie istiny Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
22/020/22 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
90 000 €
12/2022 Vykonanie diela "Odvodnenie ulice pri kostole v obci Senné" Odb.: Obec Senné
Dod.: RAVOZA s.r.o.
67 188 €
22/42/010/118 záväzok organizátor realizovať činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Senné
0 €
01/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Združenie obcí Čierna voda - Uh
Dod.: Enviroline, s.r.o., Košice
81 240 €
Zmluva o grantovom účte Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Senné
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
22/42/012/54 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Senné
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o poskytnutí služieb externý manažment Odb.: Obec Senné
Dod.: Lenka Hujdičová
3 480 €
Zmluva o výpožičke Výpožička Odb.: Obec Senné
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Generované portálom Uradne.sk