Zmenšiť textZväčšiť text

Kaštieľ

Senianský kaštieľ je postavený v slohu neskorej renesancie v prvej polovici 17. storočia, na staršom základe. V 18. a 19. storočí bol upravovaný. Je to bloková dvojpodlažná budova s obdĺžníkovým pôdorysom a trojposchodovou asymetricky situovanou vežou. Pri prestavbe v druhej po. 19. storočia všetky okná rozšírili a dekoratívne orámovali štukovými šambránami. Na severnej strane budovy je podstrešná dvoj okenná miestnosť.

V polovici 18. storočia vstupný portál veže osadili umelecky kovanou rokokovou mrežou. Miestnosti boli zaklenuté krížovými klenbami, boli v nich osadené vstavané skrine a klasicistické pece s reliéfnou výzdobou. 

Asi sto rokov bol kaštieľ využívaný ako lovecký. V r. 1945 bol znárodnený, výnosom Okresnej správnej komisie vo Veľkých Kapušanoch z 27.11.1945 dostal dočasného správcu. Podľa výnosu tej istej komisie z 8.12.1945 sa časť mobiliára mohla prenajať žiadateľovi J. B. a stanici NB v Palíne za primeranú úhradu. Na základe rozhodnutia Zboru povereníkov z 27.5.1946 Povereníctvo školstva a nar. Osvety listom zo 16.7.1946 odstúpilo kaštieľ do držby Školského inšpektorátu v Kráľovskom Chlmci s tým, že ho má využívať pre školské účely. 

Až do postavenia nových škôl v ňom boli umiestnené miestne ZŠ i MŠ, aj byt riaditeľa. Okrem toho slúžil ako prechodná ubytovňa ornitológov, krátko ako nocľaháreň vodiča autobusu a počas úprav VSN ako ubytovňa robotníkov. Prudká smršť 8.81978 zničila strechu a objekt čiastočne odkryla. Odvtedy chátral.

V roku 1980 prikročila Pridružená výroba Choňkovce k oprave, ale okrem zrútenia zvyškov krytiny neurobila nič. Od r.1982 bola hotová projektová dokumentácia na opravu, dokonca sa prikročilo k provizórnemu prekrytiu strechy, ale kaštieľ naďalej chátral. 

V roku 1989 bola vyhotovená štúdia jeho rekonštrukcie, v r.1990 projekt obnovy. Až v r.1993-4 sa na základe príspevku fondu Pro Slovakia a MV SR prikročilo k prvej fáze záchranných prác. Kaštieľ dostal novú strechu, obnovili podstrešné rímsy, uskutočnili klampiarske práce. Čaká na svoje ďalšie využitie.