•  
 •  
 •  
Prehrať celé video

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  15. DEC 2023
 • Plasty
  04. DEC 2023
 • Papier
  01. JAN 1970
 • Sklo
  18. DEC 2023
STRETAVA Počasie

OBEC Senné

Najstaršie stopy po ľudskej prítomnosti a sídlach tunajších obyvateľov v oblasti Senného odhalili archeológovia už z mladšej doby kamennej, z doby železnej, rímskej, aj hroby z doby sťahovania národov. Pri Sennom na viacerých miestach našli aj zlomky keramiky pochádzajúcej z 9.storočia i mladšej, až z 13. storočia. Zvyšky najstarších a mladších hlinených nádob svedčia, že tu žili slovienski obyvatelia už v 9. storočí a nepretržite aj v nasledujúcich storočiach.