Prehrať celé video

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  26. JÚL 2024
 • Plasty
  13. AUG 2024
 • Papier
  26. AUG 2024
 • Sklo
  17. SEP 2024
STRETAVA Počasie

OBEC Senné

Najstaršie stopy po ľudskej prítomnosti a sídlach tunajších obyvateľov v oblasti Senného odhalili archeológovia už z mladšej doby kamennej, z doby železnej, rímskej, aj hroby z doby sťahovania národov. Pri Sennom na viacerých miestach našli aj zlomky keramiky pochádzajúcej z 9.storočia i mladšej, až z 13. storočia. Zvyšky najstarších a mladších hlinených nádob svedčia, že tu žili slovienski obyvatelia už v 9. storočí a nepretržite aj v nasledujúcich storočiach.