Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Kostol Návštevy Panny Márie

Kostol bol postavený v roku 1718 s využitím múrov pôvodného gotického kostola, spomínaného v 14. storočí. Pri prestavbe dostal šindľovú strechu a drevený trámový strop. V roku 1808 k nemu pristavali vežu, ale tá sa pred dokončením zrútila. Novú vstavali k západnému priečeliu za prispenia baróna Vécseya. Vtedy dostal vonkajšiu klasickú úpravu. V roku 1909 po údere blesku zhorela strecha, strop a časť vnútorného zariadenia. Vzápätí veriaci pristúpili k opravám, počas ktorých kostol predlžili o presbytérium s trojhranným uzáverom, zvýšili obvodové múry a zaklenuli. Veža členená piastrami je ukončená vysokou stanovou strechou. Na severnej strane je pristavaná sakristia. 

Zvony spadnuté pri požiari v r. 1911 znova osadili, ale na začiatku 1.svet. vojny ich štát rekvíroval ako surovinu pre zbrojnú výrobu, ponechajúc z troch zvonov iba najmenší. Po vojne veriaci zakúpili nové z Brna. Pôvodný organ, o ktorom vieme, že existovali 18. storočí, sa nezachoval. Druhý, inštalovaný po požiari, bol v roku 1973 vymenený za nový, vyrobený v n. p. Organa Kutná Hora. 

Historizujúci oltár z roku 1911 veriaci v r. 1965 vymenili za starší, ale štýlovo čistejší z r.1862, získaný z Tušimíc. Oltárny obraz Navštívenia P. Márie reštauroval prof. Jozef Saloň zo Zemplínskeho múzea, podobne ako korpus Spasiteľa zachránený pri požiari v r.1909. Kostol Navštívenia P.Márie v deň sviatku podľa vizitácie z r.1749 v tých časoch každoročne navštevovali pútnici z Michaloviec. Na severnej a južnej strane kostola sú zamurované tabule dvoch príslušníkov rodiny Vécsey z 19. storočia, na nádvorí je náhrobný liatinový kríž. 

Z bohoslužobných predmetov vyniká barokovo-rokokový kalichmajstra Szillásyho z Levoče z r.1757, barokové cibóriumzo 17. storočia a baroková monštrancia s tepaným vykladaným dekorom z ružíc a okrídlených hlavičiek anjelikov.
Kostol počas 2.svet. vojny poškodený strelami, po oprave vysvätil 15.9.1946 J.E. biskup Čársky. Namiesto starej fary, ktorá po zatknutí administrátora vd. P. Biloveského schátrala v r. 1966 postavili novú, v r. 1970 k nej pristavali miestnosť pre mládež a garáž, neskôr budovu napojili na plynovú sieť. 

V roku 1948 veriaci zakúpili krištáľový luster.V roku 1985 vybavili sakristiu novým nábytkom, v r.1986 vysušili základy kostola a nainštalovali akumulačné pece, v nasledujúcom roku opravili ohradu a obnovili náter striech. V r. 1995 počas troch mesiacov celý kostol obnovili a posvetili novú kaplnku Lurdskej Panny Márie.

Obnovený kostol 1. októbra vysvätil J. E. pomocný biskup Bober. Veriaci zároveň opravili budovy bývalej cirkevnej školy. Dňa 21.6.1997 mal v kostole slávnostnú primičnú omšu Martin Raškovský, prvý kňaz zo Senného.