Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia Kultúrneho domu - obloženie sokla

 31.08.2017

Ministerstvo financií posúdilo  žiadosť obce Senné a v súlade so zákonom č. 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016, v zmysle § 8 a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a poskytlo obci účelovú dotáciu na projekt:

"Rekonštrukcia Kultúrneho domu - obloženie sokla"


Zoznam aktualít: