Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt: Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné

 28.12.2021

Obec Senné získala nenávratný finančný príspevok na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Ministerstva vnútra SR z Operačného programu: Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja na realizáciu projektu s názvom Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné, v rámci ktorého sa budú rekonštruovať chodníky v obci a bude vybudovaná aj časť nového chodníka. Obec získala NFP vo  výške 182 352,04 EUR na základe  ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-004844. Zmluva je zverejnená na našej web stránke v sekcii Zmluvy v rámci podstránky Povinné zverejňovanie.


Naše úspešné projekty