Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt Senné: Obecný úrad a materská škola - stavebné úpravy, Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania

 01.07.2018

Obec Senné získala na základe "Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018" zverejnenej v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe našej žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018, ktorá bola odborne posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu podporu formou dotácie na projekt.

Účel dotácie:

Senné: Obecný úrad a materská škola - stavebné úpravy,

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania 

Práce v rámci projektu sa budú realizovať v mesiaci september 2018.


Naše úspešné projekty