Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt: Rekonštrukcia 2. poschodia kultúrneho domu pre zmenu užívania na ubytovacie zariadenie.

 28.12.2021

Obec Senné získala regionálny príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na realizáciu projektu s názvom Rekonštrukcia 2. poschodia kultúrneho domu pre zmenu užívania na ubytovacie zariadenie, v  rámci ktorého sa bude rekonštruovať 2. poschodie kultúrneho domu za účelom vytvorenia ubytovacích kapacít v obci.

          Obec získala regionálny príspevok vo  výške 192 853  EUR                    na základe  ZMLUVY
 o poskytnutí regionálneho príspevku číslo 1165/2021. Zmluva je zverejnená na našej web stránke v sekcii Zmluvy v rámci podstránky Povinné zverejňovanie.

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora najmenej rozvinutých okresov"

Logo MIRRI


Naše úspešné projekty