Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt "Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Senné"

 10.10.2019

Obec Senné získala dotáciu na projekt s názvom

"Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Senné"

v zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu č. 134100/C1-75/19 zo dňa 20.06.2019.


Naše úspešné projekty