Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt: Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Senné

 05.09.2022

Obec Senné získala nenávratný finančný príspevok na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Ministerstva vnútra SR z Operačného programu: Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja na realizáciu projektu s názvom Dobudovanie pozemných komunikcáií v obci Senné, v rámci ktorého sa budú rekonštruovať zatial nedokončené  chodníky v obci. Obec získala NFP vo  výške 190 952,45 EUR.


Naše úspešné projekty