Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt: " Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti "

 17.09.2020

                                             Obec Senné získala dotáciu na projekt

" Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti "

rozhodnutím Správnej rady Nadácie EPH na základe Zmluvy o poskytnutíl finančného príspevku č. 2020/NAF024 uzatvorená podľa § 51 a § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.


Naše úspešné projekty