•  
 •  
 •  
Prehrať celé video

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  02. JÚN 2023 dnes
 • Plasty
  08. JÚN 2023
 • Papier
  16. JÚN 2023
 • Sklo
  19. JÚL 2023
STRETAVA Počasie

OBEC Senné

Najstaršie stopy po ľudskej prítomnosti a sídlach tunajších obyvateľov v oblasti Senného odhalili archeológovia už z mladšej doby kamennej, z doby železnej, rímskej, aj hroby z doby sťahovania národov. Pri Sennom na viacerých miestach našli aj zlomky keramiky pochádzajúcej z 9.storočia i mladšej, až z 13. storočia. Zvyšky najstarších a mladších hlinených nádob svedčia, že tu žili slovienski obyvatelia už v 9. storočí a nepretržite aj v nasledujúcich storočiach.