Aktuality

Novoročný príhovor starostu obce 01.01.2022

 01.01.2022

Vážení Seňančania, milí spoluobčania,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám touto cestou. Pred niekoľkými hodinami sa skončil rok 2021, rok poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Skončil sa rok, ktorý bol plný strachu, opatrení a obmedzení, prerušovania školského vyučovania, rušenia kultúrnych a športových podujatí, zatvárania obchodov a reštaurácií a ekonomickej neistoty. Tieto ťažké chvíle nám ukázali, že ich dokážeme zvládnuť len pri vzájomnej podpore, pomoci a porozumenia. 

Rok 2021 bol rovnako ako rok predchádzajúci aj pre obce mimoriadne náročný. V našej práci a v našich plánoch nás vo veľkej miere limitovali rôzne obmedzenia a aktuálne opatrenia. Napriek tomu sa nám podarilo získať dotáciu na rekonštrukciu chodníkov a vybudovanie časti nového chodníka, na rekonštrukciu 2. poschodia kultúrneho domu za účelom vytvorenia ubytovacích kapacít, či začať s prípravami projektu na vybudovanie kanalizácie v našej obci. S realizáciou projektov týkajúcich sa rekonštukcie chodníkov a kultúrneho domu sa začne už tohto roku. Tiež bude vybudovaný nový most do našej obce.

Preto sa chcem srdečne poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, hlavnej kontrolórke obce a v neposlednom rade nášmu pánovi farárovi ThDr. Stanislavovi Ščerbovi PhD. Poďakovanie patrí aj Vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľadeniu nášho kúsku domoviny.

Stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako ten predchádzajúci. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie a zlepšenia medziľudských vzťahov. Nech Vám prinášajú radosť a šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližšíchRozdávajme okolo seba dobrú náladu, zachovajme si vzájomnú úctu a vážme si jeden druhého. 

Ešte raz Vám z celého srdca do nového roku 2022 želám najmä zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.

Peter Saboslai, starosta obce

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021