Kontakty

Toto webové sídlo www.obecsenne.sk spravuje Obec Senné je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Senné

Adresa:
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13  Palín 

IČO:  00325767

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 736
Rozloha: 1877 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1263

Všeobecné informácie: ousenne@gmail.com
Starosta: Mgr. Marcel Nemčík, e-mail: ousenne@gmail.com, mobil: 0915 934 803

Sekretariát: 
Tel.:
 056/6497 205

Kompetencie:
Obec Senné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Senné je zriadený na Obecnom úrade v Palíne.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Piatok 7.30 - 12.00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021