Aktuality

Projekt "Rekonštrukcia odvodňovacích priekop - I. etapa"

 10.10.2019

Obec Senné získala dotáciu na projekt s názvom

"Rekonštrukcia odvodňovacích priekop - I. etapa"

z Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 370/2018 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2019, v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. 

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021