Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

 14.08.2018

                                                     Obec …...............................Senné...............................................

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v ….........................Sennom.............................................................

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č. …......03/2018.......... zo dňa ….......14.8.2018...... určilo, že Obecné

zastupiteľstvo v …...Sennom...................................................................................................

bude mať celkom …........7.......... poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V ….....................Sennom....................... dňa 14.8.2018.....................

…...........................

podpis

odtlačok pečiatky obce

Podpísané oznámenie nájdete tu:

http://www.obecsenne.sk/files/2018-08-20-125602-Ozn__menie_o_ur__en___po__tu_poslancov_a_o_utvoren___volebn__ho_obvodu.pdf

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017