Aktuality

Projekt: "Obecný park"

 25.04.2011

 Nadácia Dexia banky Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou Pontis n.o. vyhlásili prvý ročník celoslovenského otvoreného grantového programu Zelené obce. Cieľom programu bola podpora projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach. V tomto programe bola naša obec úspešná a náš projekt bol podporený.

Zámerom nášho projektu "Obecný park" bolo vytvorenie oddychovej zóny pre občanov obce, ale aj pre domácich a zahraničných návštevníkov, ktorí sem každoročne prichádzajú za účelom spoznania medzinárodne významného vtáčieho územia. Verejné priestranstvo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti predajne Coop Jednota. vysadila sa zeleň a okrasné stromčeky, osadili sa lavičky, fontánka a drevený mostík. Vybudovaním obecného parku sa došlo k úprave verejného priestranstva, zatraktívneniu obce, vybudovaniu priestoru pre oddych a konanie spoločenských akcií a sprístupnenie nevyužitého a spustošeného miesta v centre našej obce. Následná fotodokumentácia znázorňuje verejné priestranstvo počas rekonštrukcie.


"Tento projekt sa uskutočnil  vďaka finančnej podpore Nadácie Dexia banky Slovensko."

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017